Oferta pełnej księgowości:

 • sprawdzenie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • prowaszenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • obliczanie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz wysyłanie ich do urzędu skarbowego w formie elektronicznej
 • sporządanie deklaracji ZUS oraz wysyłanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej
 • sporządanie sprawozdań rocznych
 • sporządanie deklaracji rocznych PIT