Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, w skład której wchodzą:

  • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja akt osobowych pracowników
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • sporządzanie list płac
  • sporządzanie kart przychodów
  • prowadzenie wszystkich spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło
  • obliczanie składek ZUS oraz podatku od wynagrodzeń
  • sporządzanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS
  • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników
  • prowadzenie oraz aktualizacja rejestru badań lekarskich oraz szkoleń BHP