Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  • sprawdzanie dokumentów źródłowych
  • prowadzenie KpiR
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • obliczanie podatku dochodowego
  • prowadzenie rejestrów VAT (opcjonalnie)
  • obliczanie podatku VAT (opcjonalnie)
  • sporządzanie deklaracji VAT i wysyłanie jej do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (opcjonalnie)
  • sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji do ZUS
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT