Kancelaria Prawno Podatkowa „Strictus” Urszula Zgóralska

Księga Przychodów i Rozchodów/Ryczałt + VAT + ZUS

Liczba zapisów

KPiR

Ryczałt

VAT/JPK

ZUS właściciel

do 10 zapisów

150 zł

100 zł

100 zł

50 zł

od 11 do 20 zapisów

200 zł

150 zł

100 zł

50 zł

od 21 do 40 zapisów

250 zł

200 zł

100 zł

50 zł

od 41 do 60 zapisów

300 zł

250 zł

100 zł

50 zł

od 61 do 80 zapisów

350 zł

300 zł

100 zł

50 zł

od 81 do 100 zapisów

400 zł

350 zł

100 zł

50 zł

od 101 do 120 zapisów

450 zł

400 zł

100 zł

50 zł

od 121 do 150 zapisów

520 zł

450 zł

100 zł

50 zł

od 151 do 200 zapisów

600 zł

500 zł

100 zł

50 zł

od 201 do 250 zapisów

700 zł

550 zł

100 zł

50 zł


Każdy zapis powyżej ustalonego limitu – 5 zł

Opłata startowa dla nowego klienta – 200 zł jednorazowoKsięgi handlowe + VAT

Liczba zapisów

cena

do 20 zapisów

2000 zł

od 21 do 50 zapisów

2500 zł

od 51 do 100 zapisów

3000 zł

od 101 do 200 zapisów

3500 zł

od 201 do 250 zapisów

4000 zł

od 251 do 300 zapisów

4500 zł

od 301 do 350 zapisów

5000 zł

od 351 do 400 zapisów

5500 złKażdy zapis powyżej ustalonego limitu – 10 zł

Opłata startowa dla nowego klienta – 499 zł jednorazowoKadry – Płace - ZUS

Pełen pakiet rozliczenia kadrowo-płacowego (etat) – opłata jednorazowa przy zatrudnianiu pracownika

60 zł / 1 os.

Pełen pakiet rozliczenia kadrowo-płacowego (umowa cywilno-prawna) – opłata jednorazowa przy zatrudnianiu pracownika

50 zł / 1 os.

Rozliczenie miesięczne pracownika : płace + ZUS (etat)

50 zł / 1 os.

Rozliczenie miesięczne pracownika : płace + ZUS (umowa cywilno-prawna)

40 zł / 1 os.

Przygotowanie dokumentacji dla Komornika

50 zł / szt

Dodatkowo – jednorazowa opłata w styczniu:

PIT 11 w wersji elektronicznej (wysyłany na maila pracownika/pracodawcy)

30 zł / szt

PIT 11 przygotowywany w wersji papierowej

40 zł / szt

PIT 4R

35 złObsługa BHP

Szkolenie wstępne

65 zł

Szkolenie okresowe

130 zł

Postępowanie powypadkowe (cena uzależniona od ciężkości zdarzenia)

od 250 zł

Ocena ryzyka zawodowego

od 250 zł

Stały nadzór BHP – opłata ryczałtowa w zależności od specyfiki Firmy i ilości pracowników (zawiera szkolenie wstępne)

od 150 zł

Instrukcje BHP

od 40 zł

Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

50 złOpłaty dodatkowe

Założenie / zmiana działalności gospodarczej w CEIDG

w cenie

Zgłoszenie działalności do VAT

w cenie

Zgłoszenie działalności do ZUS

w cenie

Konsultacja księgowa bez zawarcia umowy

150 zł

Opłata za dostarczenie dokumentów po 10-tym dniu miesiąca

+ 20 % ceny

Opłata za dostarczenie dokumentów po 15-tym dniu miesiąca

+ 40 % ceny

Roczne rozliczenie ZUS składki zdrowotnej liczonej od

150 zł – ryczałt

250 zł – zasady ogólne

Korekta miesiąca z przyczyn nie leżących po stronie Biura (dostarczenie faktury po zamknięciu miesiąca) – ponowne przeliczenie wysokości składki zdrowotnej + wysyłka deklaracji do ZUS, JPK oraz deklaracji do Urzędu skarbowego

+ 50 % ceny

Sprawozdanie do GUS

80 zł

Sporządzenie rocznego zeznania PIT 36 oraz PIT 28 wg przekazanych wpłat zaliczek miesięcznych PIT

- sporządzenie PIT 36 oraz PIT 28 dla osób postronnych

w cenie


od 150 zł

Ustalenie do zeznania rocznego wpłaconych zaliczek PIT z Urzędem skarbowym w przypadku nie otrzymania ich od Klienta

100 zł

Korekta zeznania rocznego z przyczyn nie leżących po stronie Biura

100 zł

Sporządzenie PIT 37

100 zł

Sporządzenie PIT 38

100 zł

Sporządzenie PIT 39

od 150 zł

Sporządzenie deklaracji PCC

100 zł

Założenie spółki z o.o. on-line w S24

1200 zł + opłaty

Zgłoszenie spółki do Urzędu skarbowego – PCC-3

100 zł + opłata

Zgłoszenie/zmiana spółki do Urzędu skarbowego (NIP 8 ; VAT R)

100 zł

Zmiany w spółce z o.o. on-line w S24

500 zł + opłaty